FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Hilda från Isala tar emot sin dopängel av Håkan Dahlén.
FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Michael Wingårdh samtalade med barnen

Utdelning av dopänglar och tacos vid gudstjänst

Gudstjänsten kallades Tac-o-Gud. Stora salen i församlingsgården fylldes med råge och många barnfamiljer samlades.

Kyrkvärd Berit Nilsson hälsade alla välkomna och Michael Wingårdh ledde gudstjänsten med att utgå från temat Att leva tillsammans.
Kören Joykids sjöng ett flertal sånger under ledning av Johan Halvarsson och Walters Börje.
Dopänglar
Barnfamiljer mottog sina dopänglar som de fick vid barndopen, men änglarna förvarades på ett dopträd i kyrkan tills denna festgudstjänst skulle äga rum. Ett femtiotal dopbarn med anhöriga hade inbjudits och många kom och hämtade sin ängel.
Kan inte sitta still
Kören sjöng som avslutning några sånger ”Tänk att paradiset” och ”Jag kan inte sitta still”.
Emelie Kjellgren berättade om kommande samlingar i pastoratet och hälsade alla välkomna till bords och en upprymd och glättig samvaro kring matborden timade. Annica Stahre Östberg, Marie Onkka och Håkan Dahlén ansvarade för det digra köksjobbet.