FOTO: GUNNAR OLSSON
Stig-Åke Svensson berättade om istiden.
FOTO: GUNNAR OLSSON
Elisabet och Stig-Åke berättade om ovanliga växter.

Unika flygsandsreservatet lockade SPF ut i kylan

En kall vårdag anordnades en vandring av SPF Tuna-Säter – det var bara fyra plusgrader men ändå uppehåll.

Elisabet Haritz hälsade 40 vandrare välkommen till det unika flygsandsreservatet vid Dammsjön och till sin hjälp hade Elisabet Stig-Åke Svensson. Det är två personer med mycket kunskap om området och det blev många stopp efter vandringen.
Första stoppet blev uppe på åsen där Stig-Åke  berättade hur sandåsarna bildades. När inlandsisen smälte bildades isälvar under isen som drog med sig material, sten, grus och sand. Vid älvens mynning avlagras allt material och det bildas en ås som den vi går på nu.
Mosippa
Sanden flyger inte nu, den är bunden av skog och annan växtlighet. I den här torra sanden trivs några ovanliga växter, svampar och insekter. Här ska finnas mosippa, men vi hittade ingen. Några plantor med Smällved hittade vi dock i en slänt. Rast tog vi vid Mossbysjön innan vandringen gick tillbaka till Dammsjön.
Ordförande Birgitta Thurin tackade Elisabet och Stig-Åke för en lärorik och trevlig vandring.