FOTO: WALTERS BöRJE
Kyrkokörer från Svärdsjö, Enviken och Sundborn sjöng tillsammans.

Stor pastoratsmässa i Sundborns kyrka

På ljusets söndag samman lystes pastoratets gudstjänster till mässa i Sundborns kyrka. Det skedde med utgångspunkt från sångerna i Svenskt Julspel av Hans Zimmergren.

Under processionen sjöng kyrkokörerna från Svärdsjö, Enviken och Sundborn tillsammans Trettondedagsmarschen efter Hjort Anders Olsson.
Christer Hammarström spelade tvärflöjt. Ett flertal julsånger från olika landskap framfördes.
Uppenbarelsens ljus
Texterna lästes av Karin Bengtsson, Emelie Kjellgren och Inger Wahlman. Komminister Michael Wingårdh predikade över temat Uppenbarelsens ljus.
Körerna sjöng bl.a. När Jesus blev födder, melodi från Uppland och Maria vakar, melodi från Skåne. Kyrkoherde Kalle Bengtz var liturg.
Som avslutning sjöng körerna Vi önskom till slut. Melodi från Halland, under ledning av Ann-Sofie Stål.
Walters Börje Edenius spelade orgel och piano. Kyrkväktare var Nils-Erik Eriksson. Närmare 80 personer deltog i högtiden.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil