FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Konfirmander i Svärdsjö.

Stolta konfirmander i sockendräkter

Ungdomar från Svärdsjö, Enviken och Sundborn har konfirmerats. Kyrkvärden Knuts Berit Nilsson hälsade alla välkomna varefter ungdomarna gick in i procession med Ida Ström som korsbärare.

Thea Skogli läste text varefter församlingspedagog Sofia Hansson berättade om redovisningen som hade gjorts i form av bilder. Josefin Zetterberg och Elin Hagman gjorde en resumé av lästiden och berättade om sina konfirmand-kamrater.
Komminister Michael Wingårdh höll ett tal till ungdomarna och tackade för allt de berikat under perioden. Emmie Mårsén läste beredelse-orden inför nattvarden.
Närmare 200 personer deltog i kyrkan, ett flertal bar sina sockenkläder för att betona högtidsdagen. Församlingspedagog Johan Halvarsson berättade om möjligheten att dem som vill har möjlighet att fortsätta som konfirmandassistenter under kommande lästid.
Walters Börje ansvarade för musiken och Nils-Erik Eriksson för ljud.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil