FOTO: OVE HJ ANDERSSON
Miljön i den gamla ruinen i Lindesnäs utgjorde en fin och stämningsfull inramning av Saxdalens manskörs sångspel Helgdagskväll vid timmerkojan.

Stämningsfullt framträdande av Saxdalens manskör

– Det gjorde ni verkligen bra grabbar! Med dessa uppmuntrande ord tackades Saxdalens manskör av en av representanterna för Musik i ruinen i Lindesnäs. Och av de många och långa applåderna att döma var publiken av samma uppfattning.

Det var på lördagskvällen, den 28 augusti, som Saxdalens manskör gästade Lindesnäs med sitt välkända sångspel Helgdagskväll vid timmerkojan. Ett framträdande inom ramen för Musik i ruinen, som Lindesnäs hembygdsförening är arrangör för.
Programmet lockade ett 80-tal personer under den lite småkyliga lördagskvällen. En publik som visade sin uppskattning genom att ge kören både många och långa applåder.
Även för medlemmarna i Saxdalens manskör blev besöket i Lindesnäs en upplevelse utöver det vanliga. Miljön i den gamla ruinen, där Lindesnäs hembygdsförening byggt upp scen och publikplatser, utgjorde en mycket fin och stämningsfull inramning till manskörens framträdande.
Framträdandet i Lindesnäs var manskörens andra framträdande efter sitt ofrivilliga ”pandemiavbrott. Något ytterligare framträdande med sångspelet Helgdagskväll vid timmerkojan är i dagsläget inte aktuellt. Däremot kommer kören att återuppta övningarna och då i första hand inrikta sig på ett helt nytt program som bygger på Evert Taubes sånger. Enligt körens ledare Roger Broberg är förhoppningarna att man ska kunna ha premiär på Taube-programmet någon gång under hösten, innevarande år.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil