FOTO: SPF FALUN
Fikapaus vid Garves bod. Vilken fin utsikt över Varpan med omnejd!
FOTO: SPF FALUN
En av de breda stigar vandrarna följde var förr vägen till Toftbyn.

SPF Seniorerna i Falun har vandrat klart för i höst

Höstens första skogsvandring gick till Högtäkt och Jungfruberget den sista augusti i riktigt sommarväder. Det var 32 glada vandrare med några nya ansikten som var med för första gången.

I början på september gjordes en vandring i Ramsnäs mellan Sundborn och Toftbyn, ett nytt område för de flesta. Kul att uppleva nya ställen tyckte de 28 deltagarna, varav några var nya och kom från byn Ramsnäs och kunde bidra till lokalbeskrivningar av området, mycket uppskattat!
Nästa vandring startade vid Digertäkts gruvor, i fint höstväder med klar luft och sol. 30 deltagare vandrade mot Kolarkojan och vidare till Bromyra med lämningar av brukad jord där troligen två hushåll bodde under 1800-talet och in på 1900-talet. Där finns husgrunder, jordkällare, brunn/källa, odlingsrösen, murar och terrasskanter.
En vandring i Sanders gammelskog var en upptäcktsfärd! Flera besökte naturreservatet för första gången. Sanders gammelskog är en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossor.
Höstens sista vandring startade vid Stångtjärnsbadet i lite mulet väder men utan regn. 32 vandrare gick upp i Lövbergsskogen, runt berget på Lilla Marietäktsstigen som var en hästkörväg mot Grycksbo.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil