FOTO: MARGARETA NISSBY
Paus vid Gräsgården.

SPF Seniorerna Falun har startat skogsvandringarna

Vårens första skogsvandring gick runt Kyrkbytjärn i Vika i ett varierande vårväder med tio deltagare och fem hundar.

Det är en lättvandrad och väl skyltad stig utan några stora backar. Till att börja med gick man ut på rullstensåsen Gramsängs udde som sticker ut i sjön. Den har varit ett naturreservat sedan 1959. Här finns äldre skog med stora tallar.
I tjärnen hade många olika fågelarter samlats. Vandrarna hörde bergfink som surrade, gransångare som sjöng, skrattmåsar som skränade och är viktiga för andra häckande fåglar. Man kunde gå upp i fågeltornet för att få bra utsikt. Nere i tjärnen fanns skäggdopping, bläsand, stjärtand, svanar m fl.
Nästa skogsvandring gick längs Fäbodstigen mot Hackmora i Sågmyra med nära 35 deltagare. Fäbodstigen har tydliga markeringar med bra underhåll. Det var ganska många blöta partier men andra delar av stigen gick över torr mark. Pauser gjordes vid en markerad kolningsplats och vid Peos kolarkoja samt vid Mariannes slogbod på Sötholsberget. Här har man en vacker utsikt ner mot Hacktjärnen.