FOTO: GUNNAR OLSSON
Lars Erik berättar om området och fåglarna.
FOTO: GUNNAR OLSSON
Med sådana här kikare kan även ovana fågelskådare se både vanliga och ovanliga fåglar.

SPF på fågelskådning vid Rudängsmyrans våtmark

Start och mål vid den här vandringen var Nyckelby. Vi vandrade på fina åkervägar genom välskötta åkrar men på ett ställe åkrar som fått växa igen med flera meter högt sly, mycket ovanligt på Tunaslätten.

Väl framme vid Rudängsmyrans våtmark mötte Lars-Erik och Anders från fågelklubben upp och berättade om området.

Sjön ligger mellan Barberget och Nyckelby, strax söder om faluvägen. Hela området kallas Rudorna och där det är sjö nu var det svårbrukad mark i stort behov av omdikning. Istället för dikning blev det en reglerad sjö, delvis med bidrag från länsstyrelsen. Här kan man se upp till 200 arter i dag har de med bra syn och hörsel sett 30 arter.

På vägen tillbaka passerades före detta radiostationen som byggdes på 1930-talet och före detta Alsbäcks skola som nu är riven.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil