FOTO: KARINA BäFVER
Full aktivitet när SPF Svärdsjö Enviken lärde sig beskära fruktträd.
FOTO: KARINA BäFVER
Övning ger färdighet tyckte deltagare från SPF.

SPF-medlemmar lärde sig att beskära fruktträd

Det kan tyckas lite väl tidigt med trädgårdssysslor utomhus med tanke på vinterns ännu hårda grepp om tillvaron.

Men när vi planerade vårprogrammet för SPF-medlemmarna i Svärdsjö – Enviken och en kursdag i fruktträdsbeskärning hade vi nog förhoppningar om en isfri utomhusvistelse i plusgrader.
Kursdagen den 11 mars startade vid tiotiden med teori på Hedenborg. Annica Larsdotter föreläste i ungefär en timme om bland annat metoder, tidpunkter och verktyg för en lyckad beskärning av fruktträd.
Det allra viktigaste är, enligt Annica, att göra korrekta snitt såväl med sekatör som med såg och att aldrig någonsin lämna kvar stumpar och tappar varken på stammen, grenarna eller skotten. Och att alltid använda bra redskap. Ett felaktigt, slarvigt och ojämnt snitt försvårar läkningen av såret, barken spricker upp, fukt kommer in och rötsvampar får fäste.
Teori i praktiken
Efter förtäring av medhavd matsäck var det dags att omsätta teori i praktiken. Platsen för beskärningsövningarna passade perfekt med ett flertal äldre äppelträd spridda på lagom avstånd från varandra. Deltagarna kunde dela upp sig och jobba tillsammans några stycken vid varje träd.
Och vilket fantastiskt väder vi fick. Trots isigt underlag och flera minusgrader var det en ynnest att få syssla med meningsfullt trädgårdsarbetet utomhus vid den här tiden på året.
Efter avslutat beskärningsarbete var det bara för deltagarna att ta sig an de egna fruktträden. Som i så mycket annat gäller att övning ger färdighet, även vid beskärning av fruktträd.