FOTO: SPF FALUN
Seniorer provade på halkkörning med mera i Falun.

SPF-are testade halkkörning och fick sig en tankeställare

SPF Daladistriktets medlemmar har kunnat testa halkkörning vid halkbanan på Ingarvet vid tre tillfällen i höst.

Först instruktioner om själva övningen och en teorigenomgång som gav inblick i hur otroligt viktigt det är att verkligen använda bilbältet och inte vid något tillfälle glömma bort dem som sitter i baksätet.
En förevisning om vad som händer med lasten vid inbromsningar och olyckor fick deltagarna att tänka på att placera tunga matkassar i bagageutrymmet så långt in som möjligt. Vid en inbromsning blir allt som ligger löst i bilen tungt och kan förorsaka stor skada på föraren men också på passagerare.
Tvärbromsar
Några fick prova på att sitta fastspända med bälte i en vagn som i 7 km/tim tvärbromsar. Krafterna blir väldigt stora. Har man mobilen löst i bilen får den vid en inbromsning så stor kraft att den kan ge kraftiga skador.
Så till själva halkkörningen. Den började med att SPF:arna fick öva sig att bromsa så hårt de kunde. Det var inte så lätt.
Vattenplaning
Därefter provade de vattenplaning i 70 km/tim. Sedan övergick man till att köra på underlag som skulle likna is på en 50 km-väg.
De avslutade med att köra i 70 km/tim och bromsa vid utsatta koner och samtidigt väja för en lastbil 15 meter bort. Bromsa gick bra men att samtidigt väja för lastbilen var svårare.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil