FOTO: GUNNAR OLSSON
Gunnar Sahlin berättade om sitt liv och Birgitta Thurin tackade med en mössa.
FOTO: GUNNAR OLSSON
Fika är viktigt när pensionärer träffas.

Seniorerna fick besök av Gunnar från strutsfarmen

Vi var ett 30-tal seniorer från SPF Seniorerna Tuna-Säter som fick lyssna till Gunnar Sahlins livsresa.

Han började med att berätta att han växte upp i en liten by utanför Umeå. Han var ett av sju syskon. Efter skolan arbetade han en sommar som pinnpojke. Det gav honom en insikt om att han behövde fortsätta studera om han ville göra något annat i framtiden. Han gick först en utbildning till ingenjör, och senare blev det även en utbildning till agronom. Under utbildningen i Ultuna träffade han sin fru Kerstin.
Svedens gård
Det var inte självklart att de skulle hamna i Borlänge, men en dag fick de välja och valet blev Kerstins barndomshem, Svedens gård. Innan det var dags att flytta till Dalarna hade Gunnar prövat på andra platser och olika arbeten. Några år blev det i Zambia berättade han.
Det var inte heller självklart att de skulle satsa på strutsar på gården. Efter en resa till USA, där de hälsade på vänner som hade strutsar, väcktes tanken. Efter några misslyckade försök blev det också så och nu har det gått cirka 30 år sedan de sista kvigorna på gården såldes.
Idag är Sahlins Strutsfarm ett mycket populärt utflyktsmål. Där finns möjlighet att äta och fika, leka och naturligtvis titta på strutsarna. Där finns även en gårdsbutik. Vi tackade Gunnar för en intressant berättelse.