FOTO: ANNACARI BERGLUND
Socialchef Tomas Ahlin berättade om socialförvaltningens arbete.
FOTO: ANNACARI BERGLUND
Det var stor åtgång på de goda sopporna!

Samtal om socialtjänstens arbete och olika uppgifter

Verdandi uppmärksammade den Internationella dagen för utrotande av fattigdom härom veckan.

Det bjöds på mycket goda soppor i lokalen på Jaxtorget och över 50 deltagare var där. Socialchefen i Borlänge Tomas Ahlin var inbjuden och han samtalade om socialtjänstens arbete och uppgifter.
På frågan om det finns fattigdom i Borlänge svarade han: Ja, det finns det. Borlänge är en av de kommuner där barnfattigdomen är stor.
Hitta lösningar
Tomas slog också fast att det allra viktigaste för att ta sig ur fattigdom och svåra ekonomiska förhållanden är att människor får jobb. Så en uppmaning till både näringsliv, kommunen och organisationer är att försöka samarbeta och hitta så många lösningar som möjligt för att få folk i jobb.
Annakari Berglund redogjorde för de krav som Verdandi ställer, främst på riksdag och regering, för att få större jämlikhet och social rättvisa: Höj barnbidraget och höj garantipensionen, se till att anpassa bostadsbidraget efter hyreshöjningarna, höj den skamligt låga dagersättningen till flyktingar och se till att nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen (förtidspensionen) höjs rejält. Nollvisionen för vräkningar av barnfamiljer måste också efterlevas bättre i kommunerna.
Motverka ensamhet
Tomas Sahlin fick svara på många frågor och funderingar från deltagarna, bland annat om hur man kan motverka ensamhet bland såväl äldre som yngre, vad som händer med familjer som vräks och hur det går till när barn omhändertas.
Tomas sa också att socialförvaltningen gärna kommer till Verdandi fler gånger för att samtala och informera om viktiga samhällsfrågor. Verdandi kommer också att inom kort bjuda in polisen till flera möten för att samtala och få information om deras arbete.