Ronny Svenssons krönika

I sin senaste krönika i Dalabygden ställer sig Ronny Svensson frågan ”Varför så tyst om Sveriges framtid?”. Det han tar upp är den statsunderstödda expansionen av Stockholmsområdet. Det är lätt att hålla med honom. Miljardrullningen av statliga skattemedel till Stockholmsregionen är ett stort problem, om man vill ha en hållbar utveckling i Sverige, där alla regioner är med och bidrar. Alla dessa pengar och jobb som nu strösslas över landets mest expansiva region, skulle göra åtskilligt större nytta i andra delar av landet. Han avslutar med att ifrågasätta riksdagens och partiernas passivitet i frågan. Och det kan man verkligen göra. Det parti som på allvar tar tag i denna fråga skulle säkerligen vinna på detta i kommande val.

Hans Björklund
Djurås

FOTO:
På rad efter ån med Tuna kyrka i bakgrunden.

48 å-vandrade i det vackra höstlandskapet

En något kylig förmiddag i oktober träffades vi, SPF Tuna-Säter, hemma hos Gunnar Olsson i Österby för en vandring längs Tunaån. Vi var 48 personer som såg fram emot en trevlig tur längs Tunaåleden.

Gunnar berättade en del historia om Österby innan vandringen började. Vi gick genom hagar och landsväg i ett vackert höstlandskap fram till Tunaåledens början. Tunaåleden ledde genom raviner och odlingslandskap längs Tunaån. Solen tittade fram och det blev en mycket trevlig stund då vi stannade till vid en grillplats intill ån och åt medhavd förtäring.
Det var ett rikt fågelliv längs ån, men någon kungsfiskare fanns inte att se för tillfället, inte heller någon bäver fast Gunnar berättade att i en slänt ner mot ån var det som ett flervåningshus där det bodde bäver, grävling och rävar på olika våningsplan.
Vandringen avslutades med att vi fick se hur fint det blivit under de nya broarna över Tunaån. Enligt Gunnar kan det kanske bli en lättillgänglig fiskeplats för rörelsehindrade. Den gamla eken som är ett naturminne ligger kvar på sidan om bron och har inte påverkats av brobygget.
Vi var alla mycket nöjda efter dagens 5 km långa vandring och det sista vi fick vara med på var när Gunnar flyttade ett antal kvigor till nya betesmarker, nästan lika ystra som vid vårens kosläpp.
FOTO:
Eskils Monica Sommarström, Hans Ehrling och biskop em. Thomas Söderberg.

Mässa med spelmansmusik i Svärdsjö

I Svärdsjö kyrka firades 19:e söndagen efter Trefaldighet mässa som hade predikotemat Trons kraft.

Kyrkvärden Susanne Zetterström Janérs hälsade alla välkomna. Gudstjänstvärd Karin Hedin läste en av texterna varefter spelmännen framförde Urgammal gånglåt efter Bohlin.
Eskils Monica Sommarström och Hans Ehrling från Rättvik medverkade med ytterligare låtar bl.a. Vispolska efter Junkas Far i Bingsjö.
Biskop emeritus Thomas Söderberg ledde mässan och höll en tänkvärd predikan över söndagens tema.
Som avslutande låt spelades Kyrklåt av Ollas Ollô för fioler och orgel. Applåder från de 35-talet besökande lät inte vänta på sig.
Ljud och ljus ansvarade Nils-Erik Eriksson för. Vid orgeln tjänstgjorde Walters Börje.
FOTO:
Dagen bjöd på bra vandringsväder.

Scoutgillet ute på fäbodvandring

Under onsdagen i förra veckan gav sig Tuna‌ ‌Scoutgille ut på‌ ‌onsdagsvandring‌ ‌till ‌Finnsåsens‌ ‌Fäbod‌. Dagen‌ ‌bjöd‌ ‌på‌ ‌ljus‌ ‌utan‌ ‌sol‌ ‌samt‌ ‌uppehåll‌ ‌efter‌ ‌flera‌ ‌dagars‌ ‌dis‌ ‌och‌ ‌dimma.

Samlingsplatsen‌ ‌efter‌ ‌Ludvikavägen‌ ‌var‌ ‌lätt‌ ‌att‌ ‌hitta.‌ ‌Där‌ ‌fanns‌ ‌Gillets‌ ‌“hajfena”‌ ‌uppställd‌ ‌och‌ ‌markerade‌ ‌avtaget‌ ‌till‌ ‌Finnsåsens‌ ‌fäbodar.‌
‌En‌ ‌hel‌ ‌del‌ ‌kamrater‌ ‌var‌ ‌redan‌ ‌samlade‌ ‌vid‌ ‌de‌ ‌öppna‌ ‌grindarna‌ ‌till‌ ‌infarten.‌ ‌Där‌ ‌innanför‌ ‌lämnades‌ ‌bilarna‌ ‌för‌ ‌promenad‌ ‌upp‌ ‌till‌ ‌nedre‌ ‌vallen.‌ ‌ ‌
Vid nedre vallen fanns ‌åter‌ ‌en‌ ‌P-plats,‌ ‌men‌ ‌här‌ ‌var‌ ‌det‌ ‌nödvändigt‌ ‌att‌ ‌lämna‌ ‌bilen‌ ‌om‌ ‌man‌ ‌inte‌ ‌gjort‌ ‌det‌ tidigare.‌ ‌Där‌ ‌fanns‌ ‌snickrade‌ ‌pilar‌ ‌som‌ ‌anvisade‌ ‌stigar‌ ‌till‌ ‌olika‌ ‌fäbodar.‌ ‌Det‌ ‌var‌ ‌bara‌ ‌att‌ ‌fortsätta‌ ‌uppåt‌ ‌in‌ ‌i‌ ‌skogen‌ ‌på‌ ‌den‌ ‌stig‌ ‌som‌ ‌ledde‌ ‌till‌ ‌vårt‌ ‌mål,‌ ‌Finnsåsens‌ ‌fäbod.‌ ‌
Det‌ ‌var‌ ‌gammal‌ ‌välväxt‌ ‌skog‌ ‌med‌ ‌åtskilliga‌ ‌vindfällen‌ ‌av‌ ‌riktigt‌ ‌gamla‌ ‌granar‌ ‌vid‌ ‌starten.‌ ‌ Stigen‌ ‌var lättgången. Till‌ ‌sist‌ ‌öppnade‌ ‌sig‌ ‌ ‌en‌ ‌sluttning‌ ‌med‌ ‌ett‌ ‌antal‌ ‌gamla‌ ‌hus.‌ ‌I‌ ‌sluttningens‌ ‌mitt‌ ‌reste‌ ‌sig‌ ‌det‌ ‌största‌ ‌huset.‌
En‌ ‌tvågrenad,‌ hög‌ ‌trädstubbe‌ ‌med‌ ‌en‌ ‌tvärslå‌ ‌mellan‌ ‌förgreningen stod bredvid.‌ Stubben‌ ‌påminde‌ ‌om‌ ‌en‌ ‌jättelik‌ ‌slangbella.‌ ‌Gun-Marie‌ ‌Heldestad‌ ‌tog‌ ‌emot‌ ‌oss‌ ‌utanför‌ ‌huset.‌ Huset ‌visade‌ ‌sig‌ ‌vara‌ ‌en‌ ‌kyrka.‌ ‌ ‌
Hon‌ ‌berättade‌ ‌att‌ det ‌var‌ ‌den‌ ‌gamla‌ ‌ladugården‌ ‌som‌ ‌byggts‌ ‌om‌ ‌och‌ ‌fått‌ ‌en‌ ‌tillbyggnad.‌  “Slangbellan”‌ ‌användes‌ ‌att‌ ‌fästa‌ ‌klockan‌ ‌på‌ ‌vid‌ ‌gudstjänst.‌ ‌Gun-Marie‌ ‌berättade‌ ‌mycket‌ ‌om‌ ‌sin‌ ‌vän‌ ‌Märta‌ ‌Danielson‌ ‌som‌ ‌varit‌ ‌”fäbostinta”‌. Hon kryddade berättelsen med många anekdoter från fäbodtiden. ‌ ‌
Märta D hade verkat‌ ‌för‌ ‌att‌ ‌fäboden‌ ‌skulle‌ ‌bli‌ ‌kvar‌. Hon arbetade också för ‌att‌ ‌gudstjänster‌ ‌skulle‌ ‌hållas‌ ‌där.‌ Många‌ ‌frivilliga krafter‌ ‌hade ‌sett‌ ‌till‌ ‌att‌ ‌bidra‌.‌ Märta‌ ‌D ‌hade ‌skrivit‌ ‌en‌ ‌bok‌ ‌med‌ ‌minnen‌ ‌från‌ ‌fäbodlivet‌ ‌och‌ ‌kyrkan.‌ ‌Den‌ ‌fanns‌ ‌att‌ ‌köpa‌ ‌och‌ ‌behållningen‌ ‌tillföll‌ ‌Fäbodkyrkan.‌ ‌ ‌
Ute‌ ‌på‌ ‌tunet‌ ‌fanns‌ ‌bord‌ ‌och‌ ‌bänkar‌ ‌där‌ ‌vi‌ ‌satt‌ ‌och‌ ‌lyssnade‌ ‌och‌ ‌därefter‌ ‌intog‌ ‌vårt‌ ‌medhavda‌ ‌fika.‌ ‌Vi‌ ‌passade‌ ‌på‌ ‌att‌ ‌turas‌ ‌om‌ ‌att‌ ‌gå‌ ‌in‌ ‌i‌ ‌kyrkan‌ ‌och‌ ‌titta‌ ‌på‌ ‌det‌ ‌som‌ ‌vi‌ ‌hört‌ ‌berättas‌ ‌om.‌ ‌
Slutligen‌ tog Matts Björke till orda och ‌tackade‌ ‌för‌ ‌att‌ ‌vi‌ ‌hade‌ ‌fått‌ ‌komma‌ ‌och‌ ‌uppleva‌ ‌Finnsåsens‌ ‌Fäbod‌ ‌med‌ ‌sin‌ ‌unika‌ ‌kyrka.‌ ‌Så‌ ‌gick‌ ‌färden‌ ‌hemåt‌ ‌en‌ ‌erfarenhet‌ ‌rikare.‌ ‌
FOTO:
Barnkören sjöng vackert i Svärdsjö kyrka.

Änglasöndag firades med barnkör i Svärdsjö

En familjegudstjänst anordnades i Svärdsjö kyrka i söndags, den 4 okt. ”Här kommer vi med hjärtat fyllt av glädje” sjöngs av den intågande barnkören.

På Den helige Mikaels söndag eller Änglasöndagen firades familjegudstjänst i Svärdsjö kyrka. Kyrkvärden Annica Stahre Östberg hälsade alla välkomna varefter barnkören gick in sjungandes ”Här kommer vi med hjärtat fyllt av glädje”.
Kören fortsatte med två sånger varefter alla sjöng en lovpsalm.
Församlingspedagog Johan Halvarsson och Annica Stahre Östberg läste valda stycken ur bibelberättelser för barn.
Kören sjöng ”Får jag vara din vän” och ”Du är OK”.
Unisont sjöngs ”Härlig är jorden” varefter kören tågade ut sjungandes ”Visa mej vart vägen leder”.
Kyrkfika serverades i vapenhuset. Musiker var Walters Börje och kyrkväktare Henrik Murmester. Ett fyrtiotal personer deltog i gudstjänsten.
FOTO:
Samuelsdals banpersonal är inte bara bäst på sitt jobb- de är även duktiga golfspelare.

Scramblefinal i skymningsljus i Falun

Torsdagen den 1 okt avslutades säsongen 2020 med final i Samuelsdals populära golftävling "Torsdagsscramble" med fri startavgift och gratis grillad korv med bröd efteråt. På grund av allt tidigare skymning var starten tidigarelagd till 17.00. Till tävlingen var 29 spelare anmälda vilket gjorde sju lag med 4 golfare i varje.

Finalen till ära bildade banpersonalen ett eget lag med fyra förnämliga spelare med 5-8 i hcp – Alex Käck, Lasse Käck, Jocke Lindqvist och Thomas Forsberg. Av dem krävdes emellertid två utslag/spelare och spel från backtee. Trots detta visade de sin klass och kom i mål som segrare på 26 slag, ett under banans par.
Om andraplatsen blev det en hård och jämn kamp i mörkret mellan två lag på 27 slag där särputtning skedde. Först i allra sista putten avgjordes striden med några få centimeters marginal av lagkapten Yngve Hellberg för sitt lag med Siwan Vig, Stig Kvännå, Andreas Sjöberg och Thomas Kierkegaard. På tredje plats hamnade Fredrik och Inger Larshans, Yvonne Henniger och Lars-Åke Jansson.
Närmast hål 10 kom Gun-Britt Åman med 4,68 m och Alex Käck med 4,40 m. Därmed var årets torsdagsscramble avslutad.
I årets 16 torsdagsscrambles har sammanlagt deltagit 518 spelare, varav 144 damer och 374 herrar. Yngste deltagare har varit 8 år och den äldste 91. Genomsnittligt segerresultat har varit 24,6 slag, för andraplats har krävts 25,4 slag och för tredje plats 26 slag.
Utmärkt goda grillkorvar med bröd har serverats av unge Elias Holmstrand. Tävlingsledare har Sven Olsson varit med benäget bistånd av Mats Neubauer, Inger Larshans och Sven Hillgren.
Ett STORT TACK till alla deltagare samt till Samuelsdals banpersonal, som erbjuder alla golfare en utmärkt bana att spela på!