FOTO: PER NILSSON
Arne Ludvigsson och Jack Kagerin föreläste.

Prostatacancerföreningen Dalarna har haft årsmöte

Ordförande Jan Holgersson hälsade alla välkomna med en kortfattad redogörelse av föreningen och dess medlemsutveckling det senaste året.

Arne Ludvigsson vår tidigare ordförande och före detta stadsarkitekt i Borlänge valdes att leda årsmötet med Lars Wikström som bisittare. Mötet var avklarat på 45 minuter och 2022 års styrelse omvaldes i sin helhet. Alla bilagor till årsmötet godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 37 personer hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
Efter årsmötet bjöds det på kaffe, smörgås och kaka. Då hade vi deltagare chansen att mingla. Dagens program avslutades med två korta föredrag.
Påverkande arkitektur
Arne Ludvigsson berättade med hjälp av ett bildspel om hur vi omedvetet blir påverkande av arkitektur. Vi måste lära oss ”titta” för att se samband och likheter i de byggnader som omger oss idag, med klassiska byggnader som redan finns med början i det grekiska samhället 400 år före Kristi födelse. Exempelvis brokvistens pelarerens likhet med pelarna på Akropolistemplet i Aten. Där brokvisten är ingång till vårt eget tempel hemmet. Eller klassiska kupoltempel med guda-anknytning mot köpcentret Kupolen. Kanske ett tempel för köpsugna? Arne gav oss också en bild hur Borlänge by växt till dagens stadsbildning, Och till mesta delen av falubor framröstat till Sveriges fulaste stad.
Framåtskridande
Jack Kagerin övertog talarstolen och berättade kortfattat om regionens arbete med cancervård i alla dess former och hur vår förening kan påverka och bidra till framåtskridande. OPT obligatorisk prostatatestning, RCC regionalt cancercentrum, PNR patient och närståenderådet  och IPÖ individuell patientöversikt var några av de ämnen Jack berättade om
Jan Holgersson avslutade mötet med blomsterutdelning till mötesledarna och föredragshållarna. Deltagarna visade sin uppskattning genom en stor applåd.