FOTO: ANNAKARI BERGLUND
Ulf Lunden samtalade med Ingegerd Hellberg, Irma Pelo-Hagberg och Anita Holmstrand.
FOTO: ANNAKARI BERGLUND
Ann-Cecilia Thenander underhöll med härliga jazzsånger.

Politisk kvinnokamp i 100 år i välkommen jubileumsskrift

Välkommet boksläpp för S-kvinnors jubileumsskrift på House of Blues. Då presenterades S-kvinnors jubileumsskrift som beskriver 100 år av politisk och socialdemokratisk kvinnokamp. Ann-Cecilia Thenander har sammanställt och skrivit boken.

Ulf Lunden, kulturredaktör på Dala-Demokraten, ledde ett samtal med veteraner inom S-kvinnor i Borlänge. De hade mycket intressant att berätta, bland annat om de om de tidiga kvinnliga pionjärerna som verkligen fick strida för att lyfta fram kvinno- och barnfrågor i politiken.
Andra milstolpar har bland annat varit kampen för fri tandvård till skolbarn, moderskapsförsäkring, fritt skolmaterial och obligatorisk läkarundersökning av skolbarnen.
Varannan damernas
S-kvinnor i Borlänge var också med om att starta kvinnojouren i Borlänge och stred för ”varannan damernas” i politiska nämnder och styrelser.
I samtalet deltog bland andra Irma Pelo-Hagberg, Anita Holmstrand, Mariann Nordlöf, Ingegerd Hellberg och Lena Hjort. Ann-Cecilia underhöll med härliga jazzlåtar.
Alla närvarande kunde konstatera att kvinnokampen är långt ifrån över. Kvinnors rättigheter kränks dagligen, både i vår närhet och i omvärlden, så kampen för barn och kvinnors rättigheter måste fortsätta varje timme, varje minut.