FOTO: BIRGIT OLSSON
Samling utanför Stambaracken.

Pensionärer har marscherat på Rommehedslägret

SPF Tuna- Säter har besökt Rommehedslägret. Dagens ledare kände sig krasslig och kunde inte delta, så vi fick med hjälp av en karta där, byggnaderna är numrerade, med gemensamma ansträngningar lokalisera de 39 byggnaderna.

Området är byggnadsminnesminnesmärkt vilket betyder att underhåll ska följa vissa riktlinjer. Just nu får stallet ett nytt tak.
Skötseln gäller även träd, dåliga ersätts med nya.
Västerut finns Lushavet en liten sjö, numera mest som en göl. Var namnet kommer ifrån är oklart, är det små kryp i vattnet eller blev lössen kvar i vattnet sedan soldaterna badat?