FOTO: GUNNAR OLSSON
Lars Lindström och ångmaskinen.
FOTO: GUNNAR OLSSON
De som vunnit alster från snickarboden hade en lapp under stolen.

Om ångbåtar och Torsångs cafè på möte med SPF

Ångbåtar och Torsångs cafè var ämnena när SPF Tuna- Säter hade kafémöte. Lars Lindström Sunnanö berättade om sitt liv, från barndomen, lastbilsreparatör, yrkeslärare, skeppare på ångbåten Bäsingen, cafèägare och nu ett lugnare liv hemma i snickarboden.

Hela tiden med intresse för teknik och speciellt ångmaskiner, från den första leksaksmaskinen till ångbåtar. Till den första ångbåten, Sunnanö 1 byggde Lars ångmaskinen själv.
Vid en tur på sjön Runn stannade båten och det visade sig att pappa Rickard som skötte eldningen hade somnat av det susande ljudet. Nästa ångbåt blev Bäsingen med hemmahamn vid Torsångs cafè. Nu var Inga och Lars ägare till både båten och caffèet.
Lars har skepparexamen och tillstånd att ta passagerare på turer på Runn och älven. Många har upplevt när Lars tutade vid Lövön och fiskgjusen som bodde där gjorde en flygtur runt båten.
Efter 20 år och 2000 m3 ved såldes båten och finns nu i sjön Bäsingen. Lars berättade några dråpliga historier om gubbar och avslutade med att dela ut några alster från snickarboden. Tack Lars och Inga för en trevlig eftermiddag.