FOTO: GUNNAR OLSSON
Klara för avmarsch.
FOTO: GUNNAR OLSSON
Rast vid Franssons stugor.

Natur och poesivandring i föränderliga Säterdalen

SPF Tuna-Säter har vandrat i Säterdalen med Lizbet och Per- Åke Engström som ledare. Vandringen startade i Norddalen.

På trädstammar efter stigen mot Ljusterbro hänger tavlor med utvald poesi av Karin Boye m. fl. som inbjuder till paus och reflektion på vandringen.
Efter Ljusterbro tog vi en lite knölig och backig stig i den täta alskogen intill Ljusterån mot Franssons stugor, där vi tog rast. I säterdalen var det förr i tiden slåtter och betesmarker, nu betas bara en mindre del av marken. Dalen är i ständig förändring när ån slingrar sig fram på sin väg från sjön Ljustern till Dalälven.
På väg tillbaka till Norddalen smakade vi på vattnet i springkällan. Några av deltagarna berättade om egna upplevelser i dalen och om allt arbete med leder och trappor tiden innan det blev naturreservat.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil