FOTO: HELENA JOHANSSON
En av dagens höjdpunkter - rast och fika.

Natur och kultur runt Kyrkbytjärn

SPF Tuna-Säter har vandrat runt Kyrkbytjärn under vårens först varma dag.

Gunnar Olsson kunde hälsa ett 30-tal välkomna och förklarade att det blir en vandring med många stopp, de två fågeltornen, de 7 skyltarna med text av Ragnwei Axellies om naturen och sist en tur till Gramsängs udde.
Tjärnen är ett fågelparadis, det är fåglar överallt, på land i vattnet och på holmar. De fågelkunniga kunde notera många sorters änder och gäss, svanar och tranor. På varje holme häckar hundratals skrattmåsar.
Rast togs vid den fina slogboden och Sigge Sahlander berättade om platsen som för många år sedan varit ett grustag. Kullerstenen på stora torget i Falun har kommit härifrån. Kullerstenen fraktades med pråm och en pråm lastades så snett att den välte på Vikasjön och ligger kvar någon stans där.
Sista stoppet blev åsen ut till Gramsängs udde. Här är tallskogen flera hundra år gammal, för ett år sedan rasade en skogsbrand här och det förefaller som träden överlever branden tack vare den mycket tjocka barken.