FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Besta Tanterna Maud Norman, Yvonne Cederqvist, Berit Zetterqvist, Åsa Jarerholm och Barbro Eggemark.

Musik vid helgsmål med Besta Tanterna

På lördagskvällen gästades Svärdsjö kyrka av Besta Tanterna från Rättvik.

Kyrkvärd Pia Haquinzon hälsade välkommen och läste en av söndagens texter.
Därefter satte Besta Tanterna igång med en medryckande vals, Cramérs vals. Gruppen framförde uteslutande låtar med Rättviksanknytning. Flera låtar från Östbjörka såsom Låt till far av Pers Erik Olsson. Maud Norman, Yvonne Cederqvist och Barbro Eggemark turades om att presentera programmet, dessa spelar fiol. Berit Zetterqvist, dragspel och Åsa Jareholm spelar kontrabas. Efter unison psalmsång fortsatte programmet med Jones Olles Polska och Säbb Johns d-moll polska. Berits polska i Bingsjötakt blev en av kvällens alla höjdare.
Kyrkvärden avtackade med blommor och de femtio åhörarna applåderade ivrigt fram extranummer i form av Gärdebylåten. Det blev ytterligare en låt, Pers Eriks gånglåt, innan den musik-snitsiga kvällen avslutades. Kyrkväktare var Nils-Erik Eriksson och vid orgeln Walters Börje.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil