FOTO: JAN HOLGERSSON
Asbjörn Österberg från mötet i Borlänge 3 november.

Möten i Ludvika, Mora och Borlänge om prostatacancer

Prostatacancerföreningen Dalarna har anordnat tre möten som intresserade totalt över 175 deltagare i Ludvika, Mora och Borlänge.

Region Dalarna har på mötena representerats av Sofia Jarl och Ulf Berg som pratat om aktuellt och nytt inom Regionen. Samt Asbjörn Österberg, Verksamhetschef Kirurgkliniken Mora Lasarett och Dalaurologin, Region Dalarna.
Deltagare har även varit kontaktsjuksköterskorna i Mora och Falun med kollegor. Nämnas bör att kontaktsjuksköterskorna Anki Andersson, Mora och Charlotte Hedlöf, Falun utsetts till Årets Urologisjuksköterskor i Sverige 2021.
Dalaurologin är organisatoriskt inordnad under kirurgklinikerna i Falun och Mora. Detta innebär hela tiden konkurrens kring resurser för kirurgi och urologi, både gällande vårdplatser, mottagningsutrymme och tillgänglighet på operation.
Prostatacancer är vår klart vanligaste cancer i Sverige med 10 000 nya fall årligen. Till skillnad mot bröstcancer har vi fortfarande ingen organiserad screening för sjukdomen.
Behandlingen av sjukdomen och patienter har förbättrats men mycket återstår att förbättra i Region Dalarna. Asbjörn har beskrivit situationen i regionen och vad som skall mynna ut i förbättringar enligt den handlingsplan som finns.
Bland annat nämns; Snabbspår för akuta fall, fler utbildade urologer skall anställas i regionen, avtal och samarbeten med privata aktörer och andra regioner skall förbättras.
Satsning på fler ST-läkare med handledning. Ny enhetlig remisshantering, fler kontaktsköterskor samt anställa fler medicinska sekreterare för att till årsskiftet ha registrerat 100 % till samtliga urologiska cancerregister.
Samverkan med prostataföreningarna, förbättrad tillgänglighet till magnetröntgen, styrande dokument för att få alla vårdcentraler att jobba systematiskt och lika.
Asbjörn avslutar med att beskriva (OPT), organiserad ProstatacancerTestning. OPT syftar till att göra dagens PSA-testning mer jämlik och strukturerad. Ett antal Regioner har redan startat med detta och flera är på gång.
Vi i Prostatacancerföreningen Dalarna kommer att noga följa detta arbete och stötta/påverka för att detta skall införas så fort som möjligt i Sjukvårdsregion Mellansverige dit Dalarna hör!

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil