Möte om krisberedskap

Hur kan vi höja vår beredskap inför en kris? Det var frågan som diskuterades när ett 50-tal medlemmar i LRF i Avesta samlades i Korskrogen i måndags. LRF:s kommungrupp under ledning av Anna Ozén hade bjudit in Mats Jansson från Södra Dalarnas räddningstjänst, kommunpolis Tomas Nordström och Filip Mauritzson som är säkerhetssamordnare i Avesta kommun. Även representanter från Maskinringen, Frivilliga resursgruppen och Länsförsäkringar deltog.
Räddningstjänstens bild är att man är bättre förberedda nu för stora bränder än vad som var fallet 2014 och samverkan över större regioner är nödvändigt för samordning och ledning vid stora katastrofer. Många frivilliga som vill hjälpa till är ju bra men kan också ställa till bekymmer. Att samverka med organisationer är mycket enklare för regelverk kan göras tydligt.
Tanken är nu att LRF lokalt runt om i kommunen ska samlas till studiecirklar där man resonerar runt olika typer av naturkatastrofer,och gör riskbedömningar, inventerar de egna gårdarnas resurser vad gäller maskiner och redskap, stort som smått, kompentenser och annat som kan nyttjas i krissituationer. Hur samverkar bygdens innevånare tillsammans, vad behöver utvecklas, hur kommunicerar vi och vilka nyckelpersoner och strategiska platser har vi. Kort sagt, hur förbereder vi oss på bästa sätt för att klara en krissituation.