Möte om krisberedskap

Hur kan vi höja vår beredskap inför en kris? Det var frågan som diskuterades när ett 50-tal medlemmar i LRF i Avesta samlades i Korskrogen i måndags. LRF:s kommungrupp under ledning av Anna Ozén hade bjudit in Mats Jansson från Södra Dalarnas räddningstjänst, kommunpolis Tomas Nordström och Filip Mauritzson som är säkerhetssamordnare i Avesta kommun. Även representanter från Maskinringen, Frivilliga resursgruppen och Länsförsäkringar deltog.
Räddningstjänstens bild är att man är bättre förberedda nu för stora bränder än vad som var fallet 2014 och samverkan över större regioner är nödvändigt för samordning och ledning vid stora katastrofer. Många frivilliga som vill hjälpa till är ju bra men kan också ställa till bekymmer. Att samverka med organisationer är mycket enklare för regelverk kan göras tydligt.
Tanken är nu att LRF lokalt runt om i kommunen ska samlas till studiecirklar där man resonerar runt olika typer av naturkatastrofer,och gör riskbedömningar, inventerar de egna gårdarnas resurser vad gäller maskiner och redskap, stort som smått, kompentenser och annat som kan nyttjas i krissituationer. Hur samverkar bygdens innevånare tillsammans, vad behöver utvecklas, hur kommunicerar vi och vilka nyckelpersoner och strategiska platser har vi. Kort sagt, hur förbereder vi oss på bästa sätt för att klara en krissituation.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

FOTO:
Kenneth Johansson har avlidit.

Minnesord över Kenneth Johansson

När det sorgliga beskedet om Kenneth Johanssons bortgång nådde oss gick tankarna ofrånkomligt till hans familj. Vi har fått ta del av många fina år av Kenneths kunskap, engagemang, glädje och omtanke. 

Kvarstår gör alla fina minnen av gemenskap och upplevelser, och de minnena är många. Kenneth kom in i Centerrörelsen Dalarna som mycket ung. Redan som nybliven tonåring kom Kenneth med i ungdomsförbundet, CUF.  Vid en ungdomsträff i Krylbo sågs en ovanligt intresserad och frågvis yngling ta del av budskapet som distriktets talare föredrog. Att det skulle bli något extra av denne yngling stod klart.

Det var ett mycket starkt ungdomsförbund och många lovande ungdomar som vid denna tid tog plats på den politiska scenen. Flera som då var medlemmar i CUF är än idag ledande politiker i sina hemorter. Kenneth var ledaren som kunde se sig själv i en framtid inom politik och samhällsbyggande. Det var därför en mycket trygg och väl förberedd riksdagsledamot som intog sin plats på dalabänken 1998.

Efter socionomstudier i Örebro har Kenneth många olika jobb och uppdrag som vittnar om hans enorma bredd och det förtroende han ingav: ordförandeskap i Faluns socialnämnd, tjänst som kanslichef på Falu lasarett, oppositionsråd i Falu kommun, ledamot i partistyrelsen och från 1995 distriktsordförande i Centerpartiet Dalarna för att nämna några. Tack vare sitt intresse för socialpolitik och engagemang för socialt utsatta individer i samhället fick han plats i socialutskottet där han sedan blev ordförande. Att vara talesperson i ett område som socialpolitiken är ett tungt ansvar, vilket han själv vittnade om i den historieskrift som Centerpartiet i Dalarna tog fram inför distriktets 100-årsjubileum. Kenneth Johansson var en hårt arbetande riksdagsman, som alltid var tillgänglig, och ofta på resande fot. 

Inom partiarbetet innebar distriktsordförandeskapet nya grepp med satsningar på utbildningar och utveckling inom organisationsfrågor. I ett stort län som Dalarna är det viktigt att ha kontakt med alla, presentera och förankra den förda politiken samt, inte minst viktigt, få inspiration till politiska förslag till gagn för utvecklingen i sitt hemlän.  Kenneth var ett föredöme även i detta.

Med Kenneths bortgång är det en länk mindre i vår ordförandekedja, en länk som fattas oss. Kenneth har tillfört mycket till Centerpartiet i Dalarna, med sin personliga prägel av hårt arbete och kunnande, stimulans och mentorskap till andra, och värderingar som håller och bärs vidare av nya generationer. Kenneth var en varm och omtänksam människa, och en förebild för många.

När sorgen lagt sig är det bestående ljusa minnet kvar. Vårt deltagande och stora tack till Viola och barnen med familjer, för att vi fått dela Er tid med Kenneth.