FOTO: MHF MALUNG
John-Erik Jansson är ordförande i MHF Malung.

MHF i Malung har haft årsmöte

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF i Malung, har haft årsmöte och det var god uppslutning. 14 av 64 medlemmar var närvarande.

Årets verksamhetsberättelse innehöll en redogörelse av föregående års aktiviteter, exempelvis rastplatsaktiviteter på tre olika ställen – Hålia, Gullgråa och Spjutmodammen.
Största arrangemanget förra året var dock flygfesten i Dala-Järna, där vi fick kontakt med mellan 3 – 4000 personer. Vältbilen var den överlägset bästa attraktionen och över 500 personer provade på att krocka i sju kilometer i timmen.
Fem kommuner
MHF var även närvarande vid gatufestivalen i Malung och delade ut broschyrer under Trafiknykterhetens dag i Malung och Vansbro.
Malungs lokalavdelning för MHF spänner över de fem kommunerna Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Orsa och Älvdalen.
Mötet leddes av region ordförande Krister Haglund.