FOTO: ANNACARI BERGLUND
Glada kvinnor som var med när IKF skyltade om.

Lokalen skyltas om inför Orange Day

Nu har Internationella Kvinnoföreningen skyltat om i sin lokal på Sveatorget i Borlänge.

– Vi förbereder alla aktiviteter som ska ske i höst, berättar Silva Ibrahim, verksamhetsledare.
Föreningen kommer att ha flera utflykter för sina medlemmar, t ex till Dalarnas Museum. De ska också uppmärksamma ”En vecka fri från våld” i mitten av november.
En vecka fri från våld anordnas årligen vecka 47 i samband med FN:s internationella dag, Orange Day 25 november, för avskaffandet av våld mot kvinnor.
– Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Därför har vi nu skyltat i orange färg, säger Silva.