FOTO: SPF
Musik och sång avslutade årsmötet för SPF.
FOTO: SPF
Håkan Spännar var ordförande och hade hjälp av Berit Johansson och Elsa Spännar.

Livaktig förening med massor av aktiviteter

SPF Seniorerna Gagnef Floda har hållit årsmöte i Bodarnas bystuga.

Ordförande Berith Johansson hälsade välkommen och höll parentation över de medlemmar som inte längre finns med oss. Parentationen inramades av diktläsning och vacker musik framförd av föreningens musiker.
Därefter inleddes mötesförhandlingarna. Håkan Spännar valdes till mötesordförande och till sekreterare och pressreferent valdes Elsa Spännar. Berith Johansson omvaldes till föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen blev Margareta Guinard, Ann-Christin Speles, Elsa Spännar, Ingegärd Kull Hanses, Bengt Rosèn och Leif Malm.
Många event
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Berith. Så gott som varje månad med undantag för sommaren har medlemsmöten arrangerats. Därutöver har träffar med bland annat gemensamhetslunch arrangerats. Hela mötet syntolkades. En service som Region Dalarna tillhandahåller gratis.
Evert Park som ansvarat för föreningens hemsida hade valt att avgå och avtackades av ordföranden med blommor. Till efterträdare har valts Bernt Speles.
Elsa tackade ordförande Berith med blommor för hennes stora engagemang som föreningens ordförande.