FOTO: GUNNAR OLSSON
Carl- Magnus visar bilder och berättar.

Kafémöte med bin och biodling i fokus

Nyligen gästades SPF Tuna-Säter av Karl-Magnus Reinerstedt som gav oss en inblick i binas liv.

Karl-Magnus blev biodlare av en händelse. Han blev en dag tillfrågad om han ville ha en bisvärm och tackade ja utan att fundera. Det har nu varit hans stora hobby under mer än 20 år.
Bina har en viktig uppgift med att sköta pollinering, vilket sker när de hämtar nektar och får med sig pollen som sedan sprids mellan olika blommor. Alla bin i samhället har sin uppgift att sköta. Bidrottningen lägger ägg, ca 2 000 per dag under en period. Drönarna befruktar drottningen. Arbetsbina är flest och de sköter matning, vaxbygge, renhållning, samlar in nektar och pollen. Någon gång i slutet av juli sker drönarslakten berättade Carl-Magnus. Arbetsbina dödar alla drönare eftersom de inte behövs längre utan blir en belastning i bisamhället.
En mycket intressant föreläsning som Carl-Magnus Reinerstedt avslutade med att berätta om vilka faror bina kan utsättas för och hur man kan undvika spridning av sjukdomar.