FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Joykids spred glädje i sina sånger.

Joykids spred glädje på familjegudstjänst

Svärdsjö församling firar sina familjegudstjänster i församlingsgården.

Upplägget är att först fira en gudstjänst varefter alla inbjuds att tillsammans äta tacos, så också i söndags på den s.k. brödsöndagen, som samlade nästan 100 personer i alla åldrar.
En av pastoratets idésprutor Johan Halvarsson, kom med denna tanke att kombinera gudstjänsten med efterföljande samvaro kring matborden. Detta har slagit mycket väl ut och är populärt.
Stor entusiasm
Kyrkvärd Berit Nilsson hälsade välkommen varefter komminister Michael Wingårdh ledde gudstjänsten. Barnkören Joykids sjöng med stor entusiasm flera sånger. Annica Stahre Östberg läste text varefter predikan bland annat illustrerades av Jesus och en lärjunge, som agerade till bibeltexten.
Emelie Kjellgren bad förbönen varefter kören sjöng sången Vi vandrar. Som avslutning sjöng Joykids ”Jag kan inte sitta still”. Susanne Zetterström Janérs, Annica Stahre Östberg och Håkan Dahlén ledde köksgruppen som serverade en ypperlig tacosbuffé med mexikanska toner som bakgrundsmusik. Vid pianot Walters Börje.