FOTO: PRIVAT
Värdig mottagare av miljöpris är Gunnar Olsson.

Gunnar fick ta emot årets miljöpris

Årets pristagare av Centerpartiets Miljöpris 2023 är Gunnar Olsson.

– Gunnar är verkligen en värdig pristagare, säger Lena Lagestam och Monika Selahn som tillsammans leder den Miljögrupp som står bakom priset.
Gunnar Olsson är mannen bakom Tunaåleden, en vacker vandringsled som sträcker sig längs Tunaån. Han har också aktivt arbetat med miljöfrågor av olika slag i flera decennier.
Motiveringen till priset lyder: ”Miljöpriset tilldelas Gunnar Olsson för ett mångårigt arbete med hållbarhetsfrågor. Gunnar har på ett inspirerande sätt engagerat sig i imiljö- och naturvård, ett öppet landskap och bevarande av åkermark. Han är också upphovsmannen till den vackra Tunaåleden.”
Gunnar Olssons gärning gynnar både människor och natur och bidrar på ett värdefullt sätt till ett mer hållbart Borlänge.