FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Inger Wahlman, Thomas Söderberg och dopfamiljen.

Gudstjänst i Karlsby fäbodar med dop

I vackert sommarväder samlades ett fyrtiotal besökare till fäbodgudstjänst på Kristi Förklarings Dag med barndop på Karlsby fäbodar, Sundborn.

Kyrkvärden Imke Langelot hälsade välkommen varefter en sommarpsalm sjöngs.
Kyrkvärden Inger Wahlman läste evangelietexten. Biskop em Thomas Söderberg ledde gudstjänsten och predikade över söndagens tema Jesus förhärligad.
Gossebarnet Oliver från Karlsbyn döptes och psalmen Du vet väl om att du är värdefull sjöngs tillsammans. Efter sommarmusik på orgel av Walters Börje samlades till kyrkkaffe.