Eva Söderbaum drömde om att bli författare

SPF Seniorerna i Falun gästades i november av Eva Söderbaum, som talade om sitt författarskap och sin debutroman ​​​​​​​"En skugga över axeln".

Eva föddes i Falun och växte upp i en stor familj med fem barn. Hennes far var kommunkamrer och familjens första bostad var en tjänstebostad i Sockenstugan, men efter några år gick flytten till Hälsinggården, där Eva sedan tillbringade resten av sin barndom.
Eva lärde sig läsa mycket tidigt och drömde om att bli författare, men tyckte inte att hon hade något speciellt att berätta. Hon blev i stället bibliotekarie i Uppsala, både på Carolina Rediviva och Ultunabiblioteket. Dragningen till eget skrivande fanns dock fortfarande kvar och hon anmälde sig till Senioruniversitetets Skrivarstuga.
Hennes första text blev start på en rad berättelser om barndomen. Genom sitt skrivande upptäckte Eva saker i barndomen, som hon inte tidigare varit medveten om, en oro i hemmet som fanns mycket tidigt. Hon insåg hur modern behandlat Eva och storasystern mycket olika. Eva fick beröm och uppmuntran medan systern kritiserades och ofta hamnade i gräl med modern.
Låda med brev
Mellan åren 2017 och 2019 ”lekte” Eva författare och skrev många texter om sin barndom i tron att ingen ändå skulle läsa dem. En låda med brev fick henne att intressera sig för föräldrarna på ett nytt sätt. Genom breven kunde hon följa deras kärlekshistoria, som började redan i folkskolan.
Fadern var en stor romantiker och modern hade drömmen att arbeta som sjuksköterska. För första gången kunde Eva se föräldrarna som riktiga personer, inte bara i rollerna som mamma och pappa.
Knyta samman
Nu hade Eva så mycket material i form av berättelser och reflektioner, att hon ville knyta samman det hela i en bok. Hon hade ett manus, men hur går det till att få en bok publicerad? Första steget blev att vända sig till Författarcentrum och köpa en lektörstjänst. Eva skickade in sitt manus och fick många uppmuntrande synpunkter och goda råd från sin lektör.
Den avslutande kommentaren var mycket positiv och löd: ”Detta manus har stor potential”. Nästa steg blev att hitta ett förlag och efter flera nej fick Eva ett positivt svar från ett förlag som arbetar med många debutanter. Efter ett intensivt arbete med redaktör, formgivare med mera så kom slutligen boken ut i mars 2022.