FOTO: ELSA SPäNNAR
Trion Berit Johansson, Bengt Rosén och Stig Westblad är föreningens fixare.

Ett tema om juridik, arv och testamenten

Snön lyste upp en aning den här annars så mörka och kyliga novemberdagen när ett fyrtiotal SPF:are samlades i Bodarnas bystuga.

Jessika Gropgård från Leksands sparbank gästade vår förening och talade under rubriken ”Bank och juridik – arv och testamente”. Ett intressant föredrag som skrivtolkades för de med hörselproblem. Efter föreläsningen gavs det tillfälle att ställa frågor.
Sedan smakade det jättebra med kaffe och gott ”duppa”. Man hann även med att pigga upp sig med några allsånger under Margareta Guinards ledning. Vårt husband, bestående av Margareta och Åke Nilssson, Margareta Westblad och Dick Karlsson, spelade medryckande. Som vanligt avslutades mötet med dragning i det sedvanliga lotteriet.
Ordföranden Berith Johansson avslutade dagens möte och bjöd in till nästa träff då det blir Julbord på Rältagården den 6 december.