FOTO: ANNACARI BERGLUND
Samtal mellan Karin Örjes, Nasteho Mohamed och Cilla Rohdin.
FOTO: ANNACARI BERGLUND
Maria Fälth var en av föreläsarna under veckan.

En vecka fri från våld var uppskattad och välbesökt

Förra veckan uppmärksammades ”En vecka fri från våld”. Veckans tema var att våld i nära relationer går att förebygga.

I Borlänge var det över 200 personer som tog del av föreläsningar, samtal och aktiviteter under veckan.
På måndag var rubriken ”Samtal som motkraft till världens ondska” under ledning av Helena Axelson Fisk, från Tro och solidaritet.
Vid kommunfullmäktige på tisdagen informerades om veckans syfte och innehåll. Onsdagens föreläsning hölls av Maria Fält. Maria berättade om sina erfarenheter som mamma i en miljö kantad av våld och alkohol.
Gripande livsberättelse
Under torsdagen fick vi ta del av Maria Rashidis gripande livsberättelse om förtryck, misshandel och frigörelse. Hennes självbiografi heter ”Bränd frihet”. Sofie Eriksson, riksdagsledamot (S) och Linda Haglund, ordförande för Centerkvinnor i Dalarna samtalade på fredagen kring kvinnors rättigheter och hur det är att arbeta politiskt som kvinna.
Orange Day, som avslutade veckan på lördagen, inleddes med att Cilla Rohdin, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden (S), Karin Örjes, ledamot i kommunstyrelsen (C) och Nasteho Mohamed, ordförande Kvinnfolk CK samtalade om hur vi ska få ett mer jämställt Borlänge. Samtalet resulterade i några ”löften” från politiken: Att Borlänges strategi mot våld i nära relationer (antogs i mars 2021) ska följas upp, utvärderas och förbättras och att Borlänge kommun ska bli en mera aktiv part i ”En vecka fri från våld” under 2024.
Tände ljus för utsatta
På kvällen tände Kvinnojouren och Tjejjouren Dalia ljus på Sveatorget. Ljusen var en symbol i form av ett kvinnotecken för alla de kvinnor som sökt stöd hos dem under föregående år.
13 föreningar/organisationer stod bakom arrangemangen i veckan: IKF, ABF, Biblioteket Borlänge, Borlänge kommun, Finsam Falun Borlänge, Rättighetscentrum Dalarna, U.B.A.K.A, Verdandi, Skådebanan, Tro och solidaritet, Våga Tala, Kvinnojouren Borlänge, Tjejjouren Dalia, Magiclight.