FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Svärdsjö kyrkokör på utflykt.

Det blev dubbelt upp för kyrkokören från Svärdsjö

På tacksägelsedagen var medlemmar ur Svärdsjö kyrkokör på minisångutflykt till Sundborns kyrka och sedan åter till sin hemkyrka, Svärdsjö.

Denna söndag gick som alltid kollekten till Sveriges kyrkosångsförbund, varför mycken körsång i kyrkorna var speciellt angeläget.
Komminister Michael Wingårdh predikade i båda kyrkorna om tacksamhet och J.A. Hultmans psalm Tack min Gud för vad som varit, passade in i sammanhanget.
Kyrkvärdarna Inger Wahlman och Karin Bengtsson tjänstgjorde i Sundborn och i Svärdsjö Karin Hedin.
Kantor och körledare var Walters Börje och kören sjöng flera sånger såsom Den tid jag har ur Såsom i himmelen och den irländska Vem visar väg.
Som avslutning på mässan sjöng kören Min plats på jorden och Hail holy Queen ur filmen En värsting till syster. I båda kyrkorna serverades kyrkkaffe efteråt.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil