FOTO: GUNNAR OLSSON
Pappersbruket med Ljungbergshallen till vänster med det grå taket.

De vandrade förbi pappersbruket innan det stängdes

Sista veckan i september tog Bo och Elisabeth med medlemmar i SPF Tuna-Säter på en vandring längs Dalälven, uppströms från Bullerforsen på östra sidan mot Medväga.

Vi började vandringen på skogsstigar och stannade på en liten udde för vila, titta på utsikten och fika. Sedan fortsatte vi så att vi hade Kvarnsvedens pappersbruk, Stora Enso, på andra sidan älven – bara ett par dagar innan en epok gick i graven då bruket stängdes.
Elisabeth berättade också om Ljungbergshallen som står på Stora Ensos område i Kvarnsveden. Den kom dit i början av 1900-talet. Från början stod hallen på Djurgården i Stockholm och forslades på tåg till Kvarnsveden. En byggnad som kan vara värd att bevara kanske?
Vi fortsatte vandringen med att korsa Tolvmilavägen i höjd med Medväga, gick genom skogen och villaområdet för att slutligen komma tillbaka till Bullerforsen där vi tackade Bo och Elisabeth för en trevlig vandring. Solen värmde oss och på slutet av promenaden åkte halsdukar och jackor av.