FOTO: SVEN OLSSON
En av säsongens aktiviteter – Seniorgolfen den 8 sept: Segrarna fr.v. Thomas Kierkegaard, Bengt Gustafsson, Gun-Britt Åman och Inger Larshans bakom Stig Olsson.

Bokslut för årets seniorgolf på Samuelsdal i Falun

Liksom tidigare år har även denna sommar spelats Seniorgolf på Samuelsdal för pensionärer från 60-92 år. Varje onsdag morgon kl. 08.45 har tävlingsledaren Sven Olsson busvisslat för att kalla de anmälda deltagarna till information och lagindelning.

Spelformen har varit en s.k. Texas-scramble, där det krävs 1-2 utslag från varje spelare i alla lag, detta för att jämna ut spelet och göra lagen så jämnstarka som möjligt. Kl. 09.00 har lagen tågat ut till sina respektive starthål för att spela 9 hål på den långa slingan, hål 1-9, eller den korta med hålen 10-18. Efter ronden har det varit gemensam fika vid klubbhuset och därefter särputtning när det har behövts för att skilja lagen åt samt prisutdelning. De tre första lagen har belönats med presentkort i Golfshopen i klubbhuset.
På grund av ledningsgrävningar på banan var korthålen avstängda under en dryg månad från slutet av juni till början av augusti. Vid ett tillfälle, den 18 aug, var banan avstängd p.g.a. kraftigt regn och Seniorgolfen måste ställas in. Den första tävlingen genomfördes den 2 juni och finalomgången ägde rum den 29 september. Totalt har 17 omgångar spelats med sammanlagt 713 deltagare, varav 306 damer och 407 herrar. I genomsnitt har Seniorgolfen lockat 41,9 deltagare varav 18 damer och 23,9 herrar per gång.
Om man räknar med att varje golfare under en tävling över 9 hål vandrar ca 3,5 km har Seniorgolfens deltagare sommaren 2021 tillsammans tillryggalagt ca 250 mil, ungefär samma avstånd som mellan Falun och Rom.
Deltagarna har visat god spelförmåga under alla ronder och vid spel på den långa slingan ligger segerresultatet i genomsnitt på 31,1 slag (-4,9) och på den korta slingan 26,5 slag (-0,5). Stämningen har varit mycket god och spelet har präglats av god social samvaro. Flertalet spelare återkommer varje gång men detta år märks även ett påtagligt inslag av nybörjare. Seniorgolfen har rapporterats av tävlingsledaren till SPF, Samuelsdals GK, till press, radio och TV samt satts upp på anslagstavla vid klubbhuset.
SPF-mästerskapet för Falun genomfördes fredag 17 september 2021 med 42 deltagare, 9 damer och 33 herrar.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil