Biodlare uppmärksammades för sitt arbete och sitt engagemang

Kjell-Åke Enström belönas av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademinen.

På rekommendation av Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg har Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien beslutat tilldela Kjell-Åke Ekström en belöning ur Stiftelsen A G Wiréns donationsfond. Belöningen utdelas för föredömliga insatser inom biskötsel och består av 10 000 kronor samt diplom.
Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborgs motivering lyder:
”Kjell-Åke Ekström har sina 15 kupor bin i den natursköna byn Linghed i Dalarna.
Sitt första samhälle fick han 1998, när hans kursledare i biodling frågade om han akut ville ta hand om ett samhälle som hade svärmat. Sedan dess har hans bin skogen, ängarna och sjöarna som arbetsplats och håller sig friska och producerar bra honung.
Kjell-Åke sitter i styrelsen för Svärdsjö Envikens biodlarförening och säljer sin honung genom Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR:s varumärke.
Han har genom åren kombinerat biodlingen med sitt intresse för trähantverk och skapat flera egna lösningar inom biodlingen. I framtiden finns det planer på att hålla kurs i Drottningodling.
Om man frågar om Kjell-Åkes biodling säger alla att hans bin trivs och har det väldigt bra. Och Kjell-Åke svarar själv att han har haft få problem med sina samhällen genom åren och det vittnar om känsla för och skicklighet i bihållning.
En värdig mottagare!