FOTO: MARIE STAM
Lars Pettersson, Walters Börje och Carl-Johan Rudman

Bingsjö kyrka bjöd in till älgmålsbön

På lördagskvällen hölls älgmålsbön i Bingsjö kyrka. Finnmarksprästen, komminister Carl-Johan Rudman hälsade alla välkomna och höll en kort andakt innan Walters Börje ledde besökarna i en stund med läsarsånger.

Bingsjö hade förr flera frikyrkosamfund med varsin kyrka och läsarsångerna sitter djupt ropade i den äldre befolkningen.
Pärleporten, Nu är jag nöjd och glader, Gud i naturen med flera var några av önskesångerna. Lisskulla Hesselbäck hade ordnat med passande rekvisita som belyste älgjaktens strapatser med bl.a. ett horn från en älgtjur som Lisskullas svärfar, John Eriksson fällt för många år sedan på Skålsjöberget.
Rudman avslutade med att be en bön inför älgjakten författad av Stefan Fredriksson som tidigare var Finnmarkspräst.
Den traditionella Älgpsalmen sjöngs, varefter kyrkväktare Lars Pettersson serverade älgstarkt kaffe och mackor.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil