FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Avesta Gospel Choir sjöng i Svärdsjö Kyrka

Avesta Gospel Choir sjöng i Svärdsjö

Avesta Gospel Choir medverkade under musik vid helgsmål i Svärdsjö kyrka.

Kyrkvärden Berit Nilsson hälsade välkommen varefter den så kallade Järvsöpsalmen sjöngs unisont. Kören sjöng fyra gospels med stor entusiasm och ekvilibristiskt komp, bland annat Don´t cry och I smile.
En av koristerna, Thomas Nordin sjöng solo i några av sångerna. Thomas är bördig från Toftbyn i Svärdsjö men har utvandrat till Avesta. Kören leds av pianisten Eldar Levgran.
Övriga musiker var Jens Ander Gläde och Stefan Jernstedt. Thomas Söderberg läste söndagens evangelium och höll en betraktelse med Pingstanknytning. Kören sjöng vidare några sånger Together och Tusen röster.
Cirka 70 åhörare kom och körens applåder lät inte vänta på sig. Madeleine Sköld och Maria Westling sjöng solopartier i vissa sånger. En vårpsalm sjöngs unisont varefter kören avslutade med On the way. Nils-Erik Eriksson ansvarade för ljudet.