FOTO: ELSA SPäNNAR
Årsmötet kunde hållas vid bystugan i Bodarna.

Årsmöte utomhus vid Bodarnas bystuga

SPF seniorerna Gagnef Floda har hållit årsmöte utomhus vid Bodarnas bystuga. Ordföranden Berith Johansson hälsade välkommen och höll parentation över de medlemmar som avlidit under året som gått.

Hon läste en dikt varefter Margareta och Åke Nilsson spelade ett vackert musikstycke.

Till mötesordförande valdes Håkan Spännar.

Berith Johansson omvaldes till föreningens ordförande. I styrelsen ingår också: Margareta Guinard, Ann Christin Speles. Ingegärd Kull Hanses, Ingrid Skogvold, Evert Park och Elsa Spännar.

Föreningens musikanter, med Jan Erik Berg som sångare, stod för trevlig underhållning.

På grund av pandemin har de flesta av aktiviteterna under verksamhetsåret skett degitalt. Vi har försökt att hålla humöret uppe med uppmaningarna: Håll i och Håll ut!

Nu är de flesta av medlemmarna vaccinerade och vi börjar att försiktigt planera för kommande verksamheter.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil