FOTO: MOSTPHOTOS
Genrebild. Foto: Mostphotos

Årsmöte hos Funktionsrätt Falun

Den 11 april höll Funktionsrätt Falun årsmöte. Vice ordförande var Barbro Berg som öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Mötet var stadgeenligt utlyst och röstlängden fastställdes till 14 personer.
Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Persson och till mötessekreterare Ritva Pettersson. Sedvanliga årsmöteshandlingar föredrogs och samtliga godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022.
Elva föreningar
Funktionsrätt Falun hade under 2022 sammanlagt 1047 medlemmar från de 11 föreningar inom funktionsrättsområdet som ingår där. Förutom att erbjuda tillgång till kontor, möteslokaler och service till föreningarna, så verkar Funktionsrätt för att frågor som gäller olika funktionsnedsättningar belyses och för att alla ska ha rätt till full delaktighet i samhällslivets alla delar, oavsett funktionsnedsättning.
I styrelsen som valdes vid årsmötet ingår ordförande Ingveig Danielsen, vice ordförande Pia Persson, kassör Berit Calles, ledamöterna Barbro Ödlund och Siw Kristofferson och representanter från varje förening.
Mötet avslutades med blommor till presidiet och kaffe med smörgåstårta.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil