FOTO: GUNNAR OLSSON
Arne Ludvigsson hade mycket att berätta.

Arne – stadsarkitekt i Borlänge under 30 år

På årets sista cafémöte fick SPF Seniorerna Tuna-Säter besök av Arne Ludvigsson. Han började med att visa en bild över Tuna och Torsångs socken som från början sträckte sig mot både Falun och Ludvika. Socknarna bestod av ett antal byar och gårdar på landsbygden, vilka hade en gemensam kyrka.Persbo, som Arne kommer ifrån hörde en gång till Tuna socken.

År 1875 byggdes järnvägsstationen i Borlänge. Då fanns inga andra byggnader i närheten, men bara 10 år senare fanns det ett hundratal hus där. Det var början på industrialiseringen i Borlänge. Domnarvets Jernverk som startade 1878 anställde flera hundra personer som behövde bostäder. Samtidigt behövdes handlare, bagare, skräddare, slaktare med flera yrkesgrupper.
1892 förklarades att Borlänge blir ett municipalsamhälle inom Stora Tuna socken och det var då man först utsåg en byggnadsnämnd. Borganäsvägen blev huvudgatan som gick genom hela staden. Sveatorget blev resultatet av den stora branden i Borlänge år 1900.
Arne Ludvigsson har genom åren guidat mer än 9 000 personer genom staden. Intressanta byggnader som Wasabryggeriet, Palladium, biblioteket, gamla apotekshuset är en del av de byggnader han berättar om. Man kan även använda sig av en QR-kod som finns på en del av byggnaderna och få berättelsen direkt genom sin telefon. Åke Temnerud ritade biblioteket som byggdes 1973 och behöll då en del av det gamla konsumhusets utseende. Det kläddes sedan utvändigt av plastbelagd plåt från järnverket.
Vi fick också veta att Arne tillsammans med Jack Söderstad hade lämnat in ett medborgarförslag på om och tillbyggnad vid Galaxen, med plats för konsertlokal, bibliotek med mera. Tidigare hade även funnits förslag på en ny stadsdel i Obergsområdet, mellan Falun och Borlänge.
Vi tackade Arne för en intressant föreläsning och innan vi skildes åt kom kaffekorgarna fram.