FOTO:
Arne Ludvigsson hade mycket att berätta.

Arne – stadsarkitekt i Borlänge under 30 år

På årets sista cafémöte fick SPF Seniorerna Tuna-Säter besök av Arne Ludvigsson. Han började med att visa en bild över Tuna och Torsångs socken som från början sträckte sig mot både Falun och Ludvika. Socknarna bestod av ett antal byar och gårdar på landsbygden, vilka hade en gemensam kyrka.Persbo, som Arne kommer ifrån hörde en gång till Tuna socken.

År 1875 byggdes järnvägsstationen i Borlänge. Då fanns inga andra byggnader i närheten, men bara 10 år senare fanns det ett hundratal hus där. Det var början på industrialiseringen i Borlänge. Domnarvets Jernverk som startade 1878 anställde flera hundra personer som behövde bostäder. Samtidigt behövdes handlare, bagare, skräddare, slaktare med flera yrkesgrupper.
1892 förklarades att Borlänge blir ett municipalsamhälle inom Stora Tuna socken och det var då man först utsåg en byggnadsnämnd. Borganäsvägen blev huvudgatan som gick genom hela staden. Sveatorget blev resultatet av den stora branden i Borlänge år 1900.
Arne Ludvigsson har genom åren guidat mer än 9 000 personer genom staden. Intressanta byggnader som Wasabryggeriet, Palladium, biblioteket, gamla apotekshuset är en del av de byggnader han berättar om. Man kan även använda sig av en QR-kod som finns på en del av byggnaderna och få berättelsen direkt genom sin telefon. Åke Temnerud ritade biblioteket som byggdes 1973 och behöll då en del av det gamla konsumhusets utseende. Det kläddes sedan utvändigt av plastbelagd plåt från järnverket.
Vi fick också veta att Arne tillsammans med Jack Söderstad hade lämnat in ett medborgarförslag på om och tillbyggnad vid Galaxen, med plats för konsertlokal, bibliotek med mera. Tidigare hade även funnits förslag på en ny stadsdel i Obergsområdet, mellan Falun och Borlänge.
Vi tackade Arne för en intressant föreläsning och innan vi skildes åt kom kaffekorgarna fram.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

FOTO:
Asbjörn Österberg från mötet i Borlänge 3 november.

Möten i Ludvika, Mora och Borlänge om prostatacancer

Prostatacancerföreningen Dalarna har anordnat tre möten som intresserade totalt över 175 deltagare i Ludvika, Mora och Borlänge.

Region Dalarna har på mötena representerats av Sofia Jarl och Ulf Berg som pratat om aktuellt och nytt inom Regionen. Samt Asbjörn Österberg, Verksamhetschef Kirurgkliniken Mora Lasarett och Dalaurologin, Region Dalarna.
Deltagare har även varit kontaktsjuksköterskorna i Mora och Falun med kollegor. Nämnas bör att kontaktsjuksköterskorna Anki Andersson, Mora och Charlotte Hedlöf, Falun utsetts till Årets Urologisjuksköterskor i Sverige 2021.
Dalaurologin är organisatoriskt inordnad under kirurgklinikerna i Falun och Mora. Detta innebär hela tiden konkurrens kring resurser för kirurgi och urologi, både gällande vårdplatser, mottagningsutrymme och tillgänglighet på operation.
Prostatacancer är vår klart vanligaste cancer i Sverige med 10 000 nya fall årligen. Till skillnad mot bröstcancer har vi fortfarande ingen organiserad screening för sjukdomen.
Behandlingen av sjukdomen och patienter har förbättrats men mycket återstår att förbättra i Region Dalarna. Asbjörn har beskrivit situationen i regionen och vad som skall mynna ut i förbättringar enligt den handlingsplan som finns.
Bland annat nämns; Snabbspår för akuta fall, fler utbildade urologer skall anställas i regionen, avtal och samarbeten med privata aktörer och andra regioner skall förbättras.
Satsning på fler ST-läkare med handledning. Ny enhetlig remisshantering, fler kontaktsköterskor samt anställa fler medicinska sekreterare för att till årsskiftet ha registrerat 100 % till samtliga urologiska cancerregister.
Samverkan med prostataföreningarna, förbättrad tillgänglighet till magnetröntgen, styrande dokument för att få alla vårdcentraler att jobba systematiskt och lika.
Asbjörn avslutar med att beskriva (OPT), organiserad ProstatacancerTestning. OPT syftar till att göra dagens PSA-testning mer jämlik och strukturerad. Ett antal Regioner har redan startat med detta och flera är på gång.
Vi i Prostatacancerföreningen Dalarna kommer att noga följa detta arbete och stötta/påverka för att detta skall införas så fort som möjligt i Sjukvårdsregion Mellansverige dit Dalarna hör!
FOTO:
Lars Lindström och ångmaskinen.
FOTO:
De som vunnit alster från snickarboden hade en lapp under stolen.

Om ångbåtar och Torsångs cafè på möte med SPF

Ångbåtar och Torsångs cafè var ämnena när SPF Tuna- Säter hade kafémöte. Lars Lindström Sunnanö berättade om sitt liv, från barndomen, lastbilsreparatör, yrkeslärare, skeppare på ångbåten Bäsingen, cafèägare och nu ett lugnare liv hemma i snickarboden.

Hela tiden med intresse för teknik och speciellt ångmaskiner, från den första leksaksmaskinen till ångbåtar. Till den första ångbåten, Sunnanö 1 byggde Lars ångmaskinen själv.
Vid en tur på sjön Runn stannade båten och det visade sig att pappa Rickard som skötte eldningen hade somnat av det susande ljudet. Nästa ångbåt blev Bäsingen med hemmahamn vid Torsångs cafè. Nu var Inga och Lars ägare till både båten och caffèet.
Lars har skepparexamen och tillstånd att ta passagerare på turer på Runn och älven. Många har upplevt när Lars tutade vid Lövön och fiskgjusen som bodde där gjorde en flygtur runt båten.
Efter 20 år och 2000 m3 ved såldes båten och finns nu i sjön Bäsingen. Lars berättade några dråpliga historier om gubbar och avslutade med att dela ut några alster från snickarboden. Tack Lars och Inga för en trevlig eftermiddag.
FOTO:
Rast vid Halla.
FOTO:
Dagens ledare Lennart Sandström.

Lång och blöt vandring till Halla fäbod

SPF Tuna- Säter har vandrat i bergen väster om Borlänge. Vid parkeringen vid Hyttbro var första frågan, vilka skor är bäst i dag?

Gummistövlar visade sig vara ett gott val efter nattens regn. Ett glatt gäng på 25 personer gick första 3 km. på Hallavägen, vid vägens högsta punkt tog vi en stig genom skogen fram till Halla fäbod för rast. Här fanns en gång i tiden många byggnader och traditionellt fäbobruk med djur som betade på skogen. Nu finns inga gamla hus kvar men två slogbodar. Sedan blev det stig till Ollesbodarna och skogsväg till Bjusan. Från Bjusan tillbaka till Hyttbro blev dagens blötaste etapp, stigen går intill Hyttbrobäcken som bitvis rann på stigen. Väl framme i Hyttbro kunde trötta och nöjda vandrare åka hemåt och säga, vi hade i alla fall fint väder.

FOTO:
Gillescouterna besökte Grängshammar.

Gillescouter på historisk vandring

Lördagen den 2 oktober samlades ett 20-tal gillescouter från Tuna Scoutgille för en historisk vandring i Grängshammar.

Gunnar Dicander gav en mycket intressant, lärorik och uppskattad guidning av bygden. Turen började i Silvbergs vackra kyrka där bl a mässhakar beskådades och klocktornet besöktes.
Efter en rundvandring i byn med berättelser om engelska parken, herrgården och bruket, intogs medhavd fika i en av brukslängornas trädgård.
FOTO:
Pappersbruket med Ljungbergshallen till vänster med det grå taket.

De vandrade förbi pappersbruket innan det stängdes

Sista veckan i september tog Bo och Elisabeth med medlemmar i SPF Tuna-Säter på en vandring längs Dalälven, uppströms från Bullerforsen på östra sidan mot Medväga.

Vi började vandringen på skogsstigar och stannade på en liten udde för vila, titta på utsikten och fika. Sedan fortsatte vi så att vi hade Kvarnsvedens pappersbruk, Stora Enso, på andra sidan älven – bara ett par dagar innan en epok gick i graven då bruket stängdes.
Elisabeth berättade också om Ljungbergshallen som står på Stora Ensos område i Kvarnsveden. Den kom dit i början av 1900-talet. Från början stod hallen på Djurgården i Stockholm och forslades på tåg till Kvarnsveden. En byggnad som kan vara värd att bevara kanske?
Vi fortsatte vandringen med att korsa Tolvmilavägen i höjd med Medväga, gick genom skogen och villaområdet för att slutligen komma tillbaka till Bullerforsen där vi tackade Bo och Elisabeth för en trevlig vandring. Solen värmde oss och på slutet av promenaden åkte halsdukar och jackor av.