FOTO: WALTERS BöRJE
Wilma Olars läser barn evangeliet.
FOTO: WALTERS BöRJE
Några av barnen provade liturgiska kläder.

Annie klippte bandet och barnens altarskåp är invigt

Barnens Altarskåp Lecsacer invigdes under familjegudstjänst i Svärdsjö kyrka.

Knuts Berit Nilsson hälsade välkommen varefter alla sjöng Här är kyrkan.
Wilma Olars läste barnevangeliet. Micael Wingårdh höll en betraktelse.
Barnens Altarskåp är inköpt för medel ur Lissie Mikaelssons donation och testamenterade medel från Helena-Margaret och Anna Hansson.
Dekorationsmålet
De skickliga konservatorerna Anders Persson och Erik Löfgren har dekorationsmålat skåpet i för kyrkorummet passande kulörer så att det väl smälter in i atmosfären.
Skåpet invigdes i och med att Annie Olars klippte av sidenbandet varunder Walters Börje spelade en fanfar.
I skåpet finns kläder och övriga liturgiska utensilier i mindre format som passar barn att använda och leka med. Flera av barnen provade mässhakarna.
Bakelser
Församlingspedagog Johan Halvarsson och kyrkoherde Kalle Bengtz förklarade vartill föremålen används. Unisont sjöngs Visa mig vart vägen leder.
Efteråt inbjöds alla till varmkorv och bakelser i Sockenstugan där Frida Granath ansvarade. Bakelserna har några ungdomar från kyrkan ungdomsgård bakat.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil