FOTO: INGER SöDERLUND
SPF styrelse Christina Zetterström, Gunilla Barkar, Birgitta Wallman och Karin Malmgren. Bakre raden: Herbert Carlén, Göran Mossberg och Anders Sätterberg.

Anders omvaldes som ordförande i SPF

Anders Sätterberg blev omvald som ordförande i SPF Seniorerna Falun.

SPF Seniorerna Falun är en av de allra största lokalföreningarna i SPF Seniorerna med runt 2500 medlemmar.
Den 9 februari höll föreningens årsmöte. Det var det första årsmötet som kunde genomföras fysiskt efter två år av årsmöten per capsulam, alltså utan att man träffades; detta på grund av pandemirestriktionerna.
Mötet inleddes med en tyst minut för medlemmar som gått bort under 2020, 2021 och 2022.
Till föreningens ordförande omvaldes Anders Sätterberg. Till ny styrelseledamot utsågs Göran Mossberg. I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad.
Till nya ordinarie ledamöter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) valdes Kent Karlsson och Gunilla Barkar.
Körkommittén får en ny verksamhetsansvarig i Stina von Post, liksom studiekommittén i Peter Olofsson. En ny kommitté har inrättats, Trivselkommittén, med Anna Maria Wahlberg som verksamhetsansvarig och Marianne Häggblom som ledamot.
En rad funktionärer avtackades efter långa och fina insatser för föreningen.