FOTO: ANNAKARI BERGLUND
Glada årsmötesdeltagare i Borlänge.
FOTO: ANNAKARI BERGLUND
Margot Grälls Anjou, revisor och presidiet som bestod av Karin Rosenberg och Silva Ibrahim

Aktiv kvinnoförening i Borlänge blickar framåt

Internationella Kvinnoföreningen i Borlänge, IKF, har haft årsmöte. Ett 25-tal medlemmar var samlade i lokalen på Sveatorget.

Karin Rosenberg ledde årsmötet. Föreningen har varit mycket aktiv under 2023 och verksamhetsberättelsen var diger. Annakari Berglund, ordförande, visade ett bildspel från många av de aktiviteter som IKF genomfört.
Särskilt nämndes ”En vecka fri från våld” under november och veckan kring 8 mars, där flera föreläsningar hölls kring kvinnors situation i världen.
Styrelsen
Styrelsen består av Annakari Berglund, ordförande, Karin Hansson, kassör och Lena Klarström, Berit Lundell, Annika Nyström, Jasmina Gurzakovics, Anne Röning, Houzan Abdulghani, Fatima Hussein, Lena Löfgren-Berglund, Barbro Gossas, Ida Kabel, Eva Holtz och Khadija Ordani. Inga Bergman och Mariann Nordlöf är revisorer.