FOTO: GUNNAR OLSSON
Ett gäng förvants fulla vandrare i SPF Tuna Säter.
FOTO: GUNNAR OLSSON
Fika i skogen är så trevligt och tänk vad kaffet smakar gott.

30 seniorer vandrade raskt till Tvärstupet

Nära 30 personer mötte upp strax söder om Koppslahyttan för vandring till Tvärstupet, anordnat av SPF Tuna-Säter.

Efter en rask vandring utmed skogsbilvägen dök Koppslahytte- Dammsjön upp inramad av skog ock sommarstugor. Vid vägens slut är det lätt att gå på den gamla kärrvägen fram till naturreservatet. Här blir det lite besvärligare , en mindre stig med rötter och stenar, fram till branten som är vandringens mål.
God aptit
Nedanför stupet, som är ca 50 meter högt, intogs fikat med god aptit. Branten som är mot söder ger en miljö där bl.a hassel och lind trivs samt ger skydd för häckande fåglar. Det finns också en markerad stig som går upp till utsikten ovanför branten.
På återvägen, intill bilvägen tittade vi på en gammal dammanlägning och en stensättnig för ett vattenhjul.