FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
och Fredrik Linder, samt församlingspedagogen Johan Halvarsson.
FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
och Fredrik Linder, samt församlingspedagogen Johan Halvarsson.

16 unga konfirmerades i Svärdsjö efter digitala träffar

Konfirmationer hölls i Svärdsjö kyrka den 8 maj, lördagen före Bönsöndagen. Det var två grupper med åtta ungdomar i varje grupp.

De har träffats digitalt och ibland ute tillsammans med komministrarna Jenny Ärnlöv och Fredrik Linder samt församlingspedagog Johan Halvarsson.
Alla konfirmander bar sockendräkter och tågade in och ut med korsbärare i spetsen. Några av tidigare års konfirmander är nu s.k. assistenter bl.a. Stina Höijer, Emma Lindwall och Evelina Eriksson.
De båda grupperna höll sina redovisningar i form av kyrkospel. Den första gruppen förevisade om Jesu liv från födelsen, korsfästelsen och uppståndelsen iklädda tidsenliga kläder och passande rekvisita. Grupp två berättade om kyrkoåret och dess högtider. De varvade berättelserna med sånger och kallades sig för the Confirmation Singers.
Kyrkvärdar var Hermine von Schéele och Karin Hedin. Ljud och ljus ansvarade Nils-Erik Eriksson för. Vid orgeln tjänstgjorde Walters Börje Edénius. Båda konfirmationerna hölls digitalt.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil