Över 70 000 kom till Ockelbo

I över 40 år har det arrangerats marknad i Ockelbo veckan efter midsommar.