När Sverige är som mest överväldigande

För mig som bor i Mellansverige är den ljusa årstiden med start i maj något enastående. Den visar upp ett landskap och en natur som varje år på nytt visar sin oerhörda skönhet och mångfald av växter och djur, sina livgivande vattensystem i alla tänkbara former och sin enastående urkraft att producera det mänskor och djur behöver för sin fortlevnad.

Det är lätt att glömma dessa fantastiska kvaliteter och miljöer som gläder oss varje dag när vi med inte minst medias hjälp i stället fokuserar på allt elände som också karaktäriserar vår omvärld. Det gladde mig därför oerhört när vi för en tid sedan kunde se att trädgårdsmästarna i staden Charkiv hela tiden ägnar sig åt att försköna sin stad med vackra växter och blommor trots ständiga överfall från ryska attackrobotar.

Jag tillhör dem som aldrig haft något favoritlandskap trots att födelsemiljön i Bohuslän alltid har en speciell plats i själen. Jag har under livet uppskattat mitt boende i bruksorternas Västmanland, Dalarnas unika landsbygdsmiljöer samt storstädernas mångfaldiga natur och kultur i Göteborg och Stockholm. Genom mina många jobb har jag fått möjlighet att se den rikedom av olika naturmiljöer, särpräglade regionala kultur och den unika bebyggelse som vuxit fram överallt och dagligen inspirerar mänskor i samtliga landskap.

Alla dessa kvaliteter visar upp sina bästa och otaliga härliga sidor när Sverige återfinner ljuset efter vintern – utan att för den skull förringa andra årstider och dess höjdpunkter. Det ger extra energi åt att klara av det kommande året när novembermörkret präglar vardagen och vinterstormarna en kall start på nästkommande år. Jag är övertygad om att vårt lands otaliga positiva kvaliteter också ger oss energi och förmåga att också klara av det mindre positiva i vår omvärld – det som skrämmer och irriterar i närmiljön och allt det som oroar i vår globala miljö.

Som skribent ser jag det som min självklara uppgift att ägna ökat utrymme åt mycket av det som är positivt i vårt samhälle med fokus på Sverige utanför storstadsregionerna och som sällan får sin rättmätiga uppmärksamhet.

Problem och utmaningar måste också få plats men gärna med positiva utgångar. Kontakten med läsarna är alltid en stor tillgång!