Flerfamiljshus kan byggas vid Lillån

Ett byggföretag är intresserat av att köpa fastigheten Ulas 2 vid Lillån för att bygga flerbostadshus med två våningar och totalt 10-12 lägenheter, enligt Orsa…