Skärp straffen för svarttaxi

Svenska Taxiförbundet uppvaktade den 11 juni infrastrukturminister Andreas Carlson med krav på skärpta straff samt utökat straffansvar för olaga och otillåten taxitrafik.

Förbundet föreslog att böterna höjs rejält samt att även den som förmedlar, medverkar till eller på annat sätt möjliggör en olaga persontransport ska kunna ställas till ansvar och dömas till böter. Straffskalan bör även inkludera fängelse om överträdelsen anses grov eller den olaga eller otillåtna verksamheten skett med regelbundenhet. Redan idag är det alarmerande att seriösa taxiföretag slås ut med konsekvensen att staten förlorar skatteintäkter. Detta då ’svarttaxi’ verksamheten vare sig redovisar intäkter eller betalar skatt.

”Vi uppskattar att ministern tog emot och gav oss möjlighet att presentera vårt förslag samt förklara hur den kriminella konkurrensen hotar och påverkar branschen” säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet.

Det är viktigt att regeringen inser allvaret och föreslår skärpta straff, då det är avgörande för att polisen ska kunna ta krafttag mot svarttaxi.

Svenska Taxiförbundet begär också att regeringen samordnar sig och sänder entydiga signaler till polisen. Tusentals taxiföretagare väntar på åtgärder som fungerar.